FANDOM


Dyreret er er teorien om, at dyr bør have visse rettigheder, som blandt andet skal kunne fritage dem fra den lidelse de f.eks. udsættes for i kødindustrien i dag. Dyreret tager filosofisk udgangspunkt i debatten om dyreetik - altså etik vedrørende dyr.

Dyreetiske synspunkterEdit

Fortalere for dyreret har mange forskellige teorier om hvilke og hvor mange rettigheder dyr bør tildeles. Blandt dem er følgende:

UtilitaristiskEdit

Flere utilitarister støtter idéen om at dyr bør fritages fra de lidelser som de gennemgår som køddyr. Den mest kendte fortaler for det utilitaristiske syn på dyreetik er den australske filosof Peter Singer. Ironisk nok har Singer selv udtalt sig mod brugen af begrebet "rettigheder" i forbindelse med dyr: Han mener at grunden til at der skal vises hensyn til dyr er, at de kan føle smerte, og ifølge de utilitaristiske regler burde man derfor udelukkende handle på en måde som ikke forvolder dyret smerte. Konkret set er det ifølge Singer etisk forkert at spise kød fordi den nydelse mennesket opnår ved det er forsvindende lille i forhold til den enorme lidelse som det medfører for dyrene, og fordi den samme nydelse kan opnås på andre måder, som ikke involverer den samme mængde lidelse.

Singer har også modsagt argumentet om at mennesker har egenskaber (sociale evner, rationel tænkning, andet) som er unikke, og at det placerer os højere end dyrene, med at et spædbarn som er født med en defekt, som ville gøre det ude af stand til nogensinde at opnå de "kritiske evner", i så fald heller ikke burde have nogle rettigheder - hvis det havde så ville det være "speciesisme" eller artschauvenisme, altså diskrimination pga. art.

RettighedsbaseretEdit

Den amerikanske filosof Tom Regan har modsagt