FANDOM


Billede Filosof Filosofisk standpunkt
PeterSinger
Peter Singer Præferenceutilitaristisk.
Det kan ikke forsvares moralsk at spise kød, da det strider mod målet om at "minimere lidelse". Mængden af smerte der påføres dyret er større end den nydelse, mennesket får ud af det til gengæld. Der er ikke nogen rationelle argumenter for at behandle dyr som man gør i dag, så det må anses for at være en form for artschauvinisme - diskrimination pga. art.
TomRegan
Tom Regan Rettighedsbaseret.
Alle dyr er subjekter for deres egne liv. Hvis man giver alle mennesker rettigheder, uanset hvor rationelt de opfører sig, bør man være forpligtet til at gøre det samme overfor dyr.
GaryFrancione
Gary L. Francione Abolitionistisk.
"Dyrevelfærd" fungerer ikke i praksis. Den eneste måde hvorpå man kan give dyr rettigheder er ved en total afvisning af forbrug af animalske produkter - den filosofiske grundlinje bør være veganisme, da en kødspisende dyreretsforkæmper er en logisk selvmodsigelse. Derudover skal dyrs status som menneskers ejendom ophæves før man kan tildele dem nogen form for rettigheder.
StevenMWise
Steven M. Wise Delvist rettighedsbaseret.
Primater og visse andre dyr opfylder de krav der er til at kunne blive betragtet som juridiske personer, og bør derfor tildeles rettigheder. Blandt "kravene" er at dyret skal være i stand til at ønske ting, skal kunne handle forsætligt efter at få fat i de ting og skal have en selvbevidsthed - altså vide at det selv eksisterer.
RichardDRyder
Richard D. Ryder Smertebaseret.
Alle væsner, som kan føle smerte, fortjener rettigheder så de kan undgå den smerte.